Posta Crne Gore
 
 
 Elektronski certifikati mogu da se čuvaju na sljedećim medijima:
  • hard disk računara, disketa, CD ili USB memorijski token
  • PKI USB smart token
Najviši nivo sigurnosti se postiže ako se kao mediji za digitalne certifikate koristi PKI USB smart token.
 
 
line