Posta Crne Gore
 
PočetnaCertifikaciono tijelo DokumentacijaDokumentacija za fiskalizaciju
 
Certifikaciono tijelo

Dokumentacija za fiskalizaciju

 

 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE NAPREDNOG ELEKTRONSKOG

POTPISA ZA FISKALIZACIJU- ZA BEZGOTOVINSKO


OVLAŠĆENJE ZA IZDAVANJE NAPREDNOG ELEKTRONSKOG

POTPISA ZA FISKALIZACIJU

 

 

 

ZAHTJEV  ZA IZDAVANJE NAPREDNOG ELEKTRONSKOG

PEČATA ZA FISKALIZACIJU- ZA GOTOVINSKO

 

 


OVLAŠĆENJE ZA IZDAVANJE NAPREDNOG ELEKTRONSKOG

 PEČATA ZA FISKALIZACIJU