Posta Crne Gore
 
PočetnaCertifikaciono tijelo Mediji za digitalne certifikate
 
Certifikaciono tijelo

Mediji za digitalne certifikate

Elektronski certifikati mogu da se čuvaju na sljedećim medijima:
  • hard disk računara, CD ili USB memorijski token

  • PKI USB smart token
                                              

Najviši nivo sigurnosti se postiže ako se kao mediji za digitalne certifikate koristi PKI USB smart token.