Posta Crne Gore
 
PočetnaPitanja i odgovoriNajčešća pitanja
 
Pitanja i odgovori

Najčešća pitanja


 
Na čije ime treba da glasi digitalni certifikat tj. koje lice ima pravo slanja ePrijave Poreskoj upravi?
Preporučuje se svim zainteresovanim, potencijalnim korisnicima digitalnog certifikata u sistemu Poreske uprave CG da se OBAVEZNO KONSULTUJU sa Poreskom upravom u vezi lica na čije će ime biti izdat digitalni certifikat u ime pravnog lica.

Koliko je vremena potrebno za izdavanje digitalnog certifikata?
PoštaCG-CA je, shodno pravilniku, obavezna da izda digitalni certifikat najdalje za 15 dana od dana prijema ispravno podnešenog zahtjeva. Pod ispravno podnešenim zahtjevom podrazumjeva se kompletna dokumentacija ispravno popunjena i validna.

Da li je moguće predati Zahtjev iako nedostaje neki od traženih dokumenata?
Nepotpuni Zahtjevi se ne primaju.

Da li je moguće fotokopirati i ovjeriti tražene dokumente (dokaz o registraciji i dokaz da firma nije pod stečajem ili likvidacijom)?
Da ali orginal ne smije biti stariji od 30 dana.

Da li se mora mijenjati password na eToken-u?
Ne to je dato samo kao opcija i ukoliko korisnik nije dovoljno stručan ne preporučuje se jer može doći do nenamjerne promjene password-a, zaboravljanja novog passworda ili zaključavanja eTokena u kom slučaju se eToken mora donijeti u CA centar radi intervencije što se dodatno naplaćuje.

Da li je moguće promijeniti neke podatke na eToken-u?
Osnovne podatke NE. Može se dodati e-mail adresa.

Prilikom korišćenja Digitalnog certifikata dobijam poruku: eToken is lock. Što do znači?
Ovo znači da je eToken zaključan što je posledica višestrukih pokušaja unosa pogrešnog password-a i predstavlja uobičajenu bezbjedonosnu mjeru.
U tom slučaju potrebno je ispoštovati sledeću proceduru za otključavanje eToken-a:
1. Potrebno je ispuniti formular – Zahtjev za promjene (formular možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me).
U donjem lijevum uglu mora potpisati vlasnik certifikata i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
Napominjemo da se formular mora kompletno popunit i označite opciju:
ZA OTKLJUČAVANJE eToken-a.       
2. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 10,00€ sa naznakom:
otključavanje eTokena (svrha transfera).
3. Predati na šalteru glavne pošte u vašem gradu (ili donijeti u CA - službeni ulaz Pošte CG - Podgorica) naznačeni formular, eToken i dokaz o uplati.


Promijenili smo password i izgubili/zaboravili. Što da radimo?
U tom slučaju potrebno je ispoštovati sledeću proceduru za vraćanje starog password-a:
1. Potrebno je ispuniti formular – Zahtjev za promjene (formular možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me).
U donjem lijevum uglu mora potpisati vlasnik certifikata i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
Napominjemo da se formular mora kompletno popunit i označite opciju:
ZA PROMJENU PASSWORDA (vraćanje starog).       
2. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 10,00€ sa naznakom:
vraćanje starog password-a (svrha transfera).
3. Predati na šalteru glavne pošte u vašem gradu (ili donijeti u CA - službeni ulaz Pošte CG - Podgorica) naznačeni formular, eToken i dokaz o uplati.


Izbrisali smo certifikat. Što da radimo?
U tom slučaju potrebno je ispoštovati sledeću proceduru za izdavanje novog certifikata na starom eToken-u:
1. Prvo je potrebno uraditi opoziv starog digitalnog certifikata i to je potrebno uraditi na našem formularu – Zahtjev za certifikat - označite opciju: ZA PROMJENU STATUSA a zatim u donjem dijelu označite opciju: Opoziv certifikata i napišite razlog.
U donjem lijevum uglu mora potpisati vlasnik certifikata i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
Napominjem da se formular mora kompletno popuniti.
Na ovaj način ste završili prvi dio posla – opoziv starog certifikata
2. Sada se izdaje novi certifikat, stoga je potrebno ispuniti formular – Zahtjev za promjene
Napominjem da se formular mora kompletno popunit i označite opciju: Ostalo
Potrebno je ispuniti i formular Ovlašćenje.
3. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 15,00€ sa naznakom:
izdavanje novog digitalnog certifikata na starom eTokena (svrha transfera).
Sve formulare možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me.
4. Predati na šalteru pošte naznačenu dokumnetaciju, eToken i dokaz o uplati


Došlo je do promjene ovlašćenog lica. Što da radimo?
Promjena ovlašćenog lica podrazumjeva kompletnu promjenu digitalnig certifikata.
Procedura za izdavanje novog digitalnog certifikata za novo ovlašćeno lice uz vraćanje starog eTokena je sledeća:
1. Prvo je potrebno uraditi opoziv starog digitalnog certifikata (na ime prethodnog odgovornog lica) i to je potrebno uraditi na našem formularu (Zahtjev za certifikat) - označite opciju:
ZA PROMJENU STATUSA a zatim u donjem dijelu označite opciju: Opoziv certifikata i napišite razlog.
U donjem lijevum uglu mora potpisati stari vlasnik certifikata (ili drugo ovlašćeno lice) i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
Napominjemo da se formular mora kompletno popuniti.
Na ovaj način ste završili prvi dio posla – opoziv starog certifikata
2. Sada želite izdavanje novog certifikata, stoga je potrebno ispuniti formular – Zahtjev za promjene ali sada na novo odgovorno lice.
Napominjemo da se formular mora kompletno popunit i označite opciju:
ZAHTJEV ZA NOVI CERTIFIKAT UZ VRAĆANJE STAROG eToken-a.
Za istu osobu (novo odgovorno lice) potrebno je ispuniti i formular Ovlašćenje.
Sve formulare možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me.
3. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 60,00€ sa naznakom:
izdavanje novog digitalnog certifikata uz vraćanje starog eTokena (svrha transfera).
4. Predati na šalteru pošte naznačenu dokumnetaciju, eToken, dokaz o uplati i izvod iz CRPS u kome se vide navedene promjene ovlašćenog lica.

Problem poslije upgrade Win7- resenje otvorite PDF ikonicu.